HOORNSTUDIES

THE HOORNSTUDIES

A BRIEF INTRODUCTION

Diabetes is one of the most concurrent diseases worldwide. Approximately one out of nine people in the world are currently suffering from diabetes and this number will only grow. It is still not clear why some people develop diabetes and how is progresses. The Hoorn studies and the Diabetes Care System West-Friesland studies were designed to investigate the course of development and progression of diabetes over a period of several years. The main aim of our group is to determine the (psychological, social, biological and genetic) factors that influence the development and progression of diabetes.
Find more information about our cohorts,  such as design and how to get access, under cohorts.
Find more information about current projects, under projects.

Take a look at our publications, under publications.

Get an introduction into our research team, under research team.

Voor Nederlandse tekst, zie informatie voor deelnemers.

NEWS FROM THE HOORN STUDIES

news

17.4 million Euros Funding for the Exposome-NL project.

30/8/2019

The Dutch organization for scientific research (NWO) has awarded six major grants spanning multiple years stimulating top Dutch Research groups to become part of the worldwide top. Researchers from the Hoornstudies (Prof. Joline Beulens and colleagues) will contribute to the Exposome–NL project, which is coordinated by the University of Utrecht (UU). Where you live and work, what you eat and drink, how often you exercise, and other choices that you make in your (daily) life influence your health. Whether or not you develop certain chronic diseases is in fact conditional upon these factors for seventy percent. The combination of these factors is called the exposome. We still know little about that exposome and therefore about the development of chronic diseases. In the Exposome-NL project, we will apply innovative techniques to investigate which factors of the exposome are important for health and how these work. 

A more extensive explanation in Dutch is given below:

Prof. Joline Beulens, Epidemiologie & Biostatistiek van het VUMC, is verbonden aan het project Exposome-NL, waarin de Universiteit Utrecht penvoerder is. Het onderzoek van Amsterdam UMC richt zich binnen Exposome-NL met name op de wisselwerking tussen verschillende omgevingskenmerken en de impact op leefstijl en het optreden van diabetes en hart- en vaatziekten. Joline Beulens: “We maken hierbij gebruik van grote bestaande bevolkingsstudies die verrijkt zijn met omgevingsdata. Dit gaat bijvoorbeeld over de beweegvriendelijkheid van buurten en de beschikbaarheid van ongezond voedsel. De gevoeligheid voor die blootstellingen is voor iedereen uniek.”

 

news

Joline Beulens has been appointed as professor of Epidemiology of lifestyle and cardio-metabolic disease.

22/03/2019

On the 22th of march Joline Beulens held her inaugural speech at the VU university and in doing so has accepted her professorship.

In her oration she pleaded for a more effective way of diabetes prevention, which involves society as a whole, for instance by altering food prizing and improving the way living environments are arranged. For people that already have diabetes she advocated the development of more personalized treatments and screening for complications, stating this would lead to more effective care and also reduction of care costs.

A more elaborate summary (in Dutch) of her oration can be found below:

'Op deze manier worden we de diabetesgolf nooit de baas'

Het lukt de gezondheidszorg en beleidsmakers onvoldoende om de groei van type 2 diabetes in de samenleving tegen te gaan. Achterliggende oorzaak is het grote aantal mensen met een verhoogd risico op diabetes. Leefstijlinterventies om de aandoening te voorkomen zijn op de lange duur niet effectief, omdat ze onvoldoende rekening houden met onze leefomgeving. Dat stelt Joline Beulens, hoogleraar Epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten.

“Ik pleit voor een aanpak van diabetes type 2 waarbij de hele bevolking wordt geraakt. Je moet dan denken aan prijswijzigingen van voedsel en een betere inrichting van onze leefomgeving. Daarmee pak je het probleemveel effectiever aan.” Aldus Beulens, die op 22 maart haar oratie uitsprak.

Diabetes type 2 is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in de westerse bevolking. In Nederland hebben nu  meer dan 1,2 miljoen mensen diabetes, 90% van hen lijdt aan diabetes type 2. Naar verwachting zal dat percentage de komende jaren verder toenemen. Oorzaken zijn het ouder worden van de bevolking, de toename van mensen met overgewicht en een ongezonde leefstijl: roken, onvoldoende bewegen en een ongezond voedingspatroon. Beulens: ”We kunnen goed identificeren wie een hoog risico op diabetes type 2 heeft en we weten dat een gezonde leefstijl effectief is tegen het optreden. Waarom lukt het ons dan niet de trend van steeds meer mensen met diabetes te stoppen?”

Geïndividualiseerde behandeling 
Wie eenmaal diabetes type 2 heeft, loopt een verhoogd risico op complicaties zoals hart- en vaatziekten, oog- en nierproblemen. Om die reden worden patiënten behandeld met cholesterol-, bloeddruk- en bloedglucoseverlagende middelen en regelmatig gescreend op complicaties. Dat kan de zorg zowel duurder als minder efficiënt maken. In haar oratie pleite Joline Beulens voor een doelmatiger, geïndividualiseerde behandeling  en voor screening om het probleem aan te pakken. "Op dit moment werk ik aan het verbeteren van de risicomodellen om de zorg voor mensen met diabetes type 2 doelmatiger te maken. Je kunt bijvoorbeeld vaker op complicaties screenen bij mensen met een hoog risico en minder vaak bij een laag risico. Dat is effectiever en het bespaart kosten.”

 

news

Cohort profile paper

04/09/2018

In april 2018 the cohort design paper of the Hoorn Study and the New Hoorn Study was published in the International Journal of Epidemiology.

news

EFSD INTENSE Grant

07/10/2017

Petra Elders and the Hoorn research team have been granted a EFSD INTENSE grant of 500.000 euro, to develop an E-health application for the use in community pharmacies to analyse and improve medication non-adherence in people with type 2 diabetes mellitus using oral blood glucose and blood pressure lowering drugs.