Diabetes zorgsysteem

Gegevens uit het Diabetes Zorgsysteem Cohort worden gebruikt om onderzoek te doen naar diabeteszorg en naar het beloop van diabetes type 2. Onderzoeksvragen die centraal staan zijn:

Het Diabetes Zorgsysteem had een centrale rol bij de behandeling van type 2 diabetes in de eerste lijn van mensen uit de regio West-Friesland. Over een langere periode zijn er jaarlijks controlemetingen verricht bij mensen met diabetes type 2. Dit werd gedaan in samenwerking en met ondersteuning van een diabetesteam van diabetesverpleegkundigen, een diëtist en een huisarts met speciale deskundigheid op het gebied van type 2 diabetes. Ook een internist was bij de zorg en onderzoeken betrokken. 

Na reorganisatie van de diabeteszorg in de regio worden de meeste controlemetingen nu door de huisarts uitgevoerd. Maar het diabetes zorgsysteem cohort includeert wel nog steeds de patiënten met een nieuwe type 2 diabetes diagnose.

Lees hier meer over deelname aan het diabetes zorgsysteem cohort.

Het verloop van de studie

Tijdens de jaarlijkse controlemetingen werden per patiënt risicofactoren uitgebreid in kaart gebracht, zoals: gewicht, lengte, bloeddruk, glucoseniveau, bloedvetten, nierfunctie, screening van onderbeenafwijkingen, screening van netvliesafwijkingen in het oog. Er werd jaarlijks een ECG gemaakt, en medicatiegebruik en eventuele hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen werden genoteerd. 

Bij een deel van de mensen met diabetes werd bloed, ontlasting en urine bewaard in een biobank voor het bepalen van biomarkers, en om genetische informatie op te slaan. Ook werden vragenlijsten ingevuld voor informatie over leefstijl en stemming. 

Op dit moment hebben we beschikking over gegevens van ruim 15.000 personen met diabetes type 2. Dit is ongeveer 95% van alle mensen met diabetes in de regio West-Friesland. 

Projecten

Bekijk de diverse projecten voortkomend uit de Hoorn Studies hieronder.