Hoorn studies

In 1989 is gestart met de Hoorn Studies. Er wordt onderzoek gedaan naar diabetes type 2 in de West-Friese havenstad Hoorn door bij de deelnemers risicofactoren voor het ontstaan van diabetes over een langere tijd te volgen. Daarnaast worden ook de gevolgen van diabetes type 2 in kaart gebracht.

Verloop van de studie

Bij de eerste studie deden er 2484 mensen woonachtig in Hoorn mee. Zij hebben tot 2007 vijf maal het onderzoekcentrum bezocht. Van alle deelnemers die hiervoor toestemming hebben gegeven wordt bijgehouden of zij diabetes type 2 krijgen, en zo ja, hoe de ziekte zich ontwikkelt: of personen ziek worden of zijn komen te overlijden.

Vervolg Hoorn Studies

In 2006 is een volgende onderzoekronde van de Hoorn studie van start gegaan met 2748 deelnemers van 40-66 jaar: de ‘Nieuwe Hoorn Studie’. In 2013 zijn deze deelnemers voor een tweede bezoek uitgenodigd, en momenteel vindt een derde meting plaats. Bij een deel van de mensen wordt bloed, ontlasting en urine bewaard in een biobank voor het bepalen van biomarkers, en om genetische informatie op te slaan. Ook worden vragenlijsten ingevuld voor informatie over leefstijl en stemming. 

Projecten

Bekijk de diverse projecten voortkomend uit de Hoorn Studies hieronder.