Informatie voor deelnemers

Op deze pagina leest u meer informatie over deelname. Ook kunt u hier belangrijke documenten bekijken/ downloaden.

Deelname

Het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) is samen met de huisartsen en Amsterdam UMC al sinds 1990 op zoek naar verbeteringen van de diabeteszorg. De diabeteszorg heeft grote veranderingen ondergaan in onze regio, waardoor misschien ook uw zorg veranderd is. De afdeling Huisartsgeneeskunde binnen de universiteit blijft ook in de nieuwe situatie onderzoek doen naar het beloop van diabetes en uitkomsten van diabeteszorg. Daarvoor zijn ook uw gegevens nodig. Uw deelname zal bijdragen aan meer kennis en op de lange termijn mogelijk ook aan betere zorg voor mensen met diabetes.

Wat meedoen inhoudt:

Van patiënten die meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek worden medische gegevens verzameld binnen de zorg om later verder onderzoek mee te doen. U wordt dus niet aan extra handelingen onderworpen en het onderzoek kost geen extra tijd.

Voor dit onderzoek vragen we u om toestemming. Deze toestemming bestaat uit een aantal punten. Hieronder een korte, versimpelde samenvatting van wat we van u vragen. 

We vragen dus uw toestemming om:

Uw medische gegevens die door Ketenzorg West-Friesland verzameld worden te gebruiken voor onderzoek.

  • A. uw gegevens nog 30 jaar na dit onderzoek te bewaren binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc.
  • B. uw medische gegevens op te vragen bij uw huisarts, het ziekenhuis of het verpleeghuis en uw apotheek en deze te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
  • C. uw medische gegevens aan andere bestanden te koppelen, zoals het CBS.

Tevens vragen wij uw toestemming om (optioneel):

  • D. uw medische gegevens te gebruiken voor de verbetering van uw persoonlijke zorg.
  • E. u in toekomst te mogen benaderen voor aanvullend of ander onderzoek.
  • F. uw gegevens op te vragen bij de burgerlijke stand.
  • G. uw codeerde gegevens te delen met onderzoekers en bedrijven binnen Europa.

 

Lees meer informatie over deelname in de informatiebrief.

Toestemming

Doet u mee aan het Diabetes Zorgsysteem West Friesland? Dan dient u hier toestemming voor te geven via de Hier vindt u de informatiebrief die toelichting geeft op toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Diabetes Zorgsysteem West Friesland: informatiebrief toestemming deelname

Hieronder vindt u vier video’s die elk toelichting geven op toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 

Bedankt

Wij bedanken alle deelnemers aan de Hoorn studies voor hun toegewijde en enthousiaste deelname. Het succes van de Hoorn studies zou onmogelijk zijn geweest zonder onze deelnemers. Zij hebben het in de afgelopen jaren mogelijk gemaakt dat de kennis over type 2 diabetes en de zorg voor mensen met type 2 diabetes is verbeterd.

Uitschrijven

Wilt u uw deelname aan de studie beëindigen? Download dan het formulier via de knop hieronder en vul uw gegevens in. Het document dient een handtekening te bevatten, zodat uw uitschrijving geldig is. 

Projecten

Bekijk de diverse projecten voortkomend uit de Hoorn Studies hieronder.